certyfikaty-energetyczne-lodz.pl
Certyfikaty energetyczne, Świadectwa energetyczne, Energia odnawialna

Nadzór i consulting budowlany;  odbiory inwestycji;  projektowanie i wykonawstwo;  energia odnawialna;  dokumenty do NFOŚiGW i WFOŚiGW;  efekty ekologiczne;  audyting i certyfikacja energetyczna budynków;  badania termowizyjne.

AktualnościO nas OfertaAudyt energetyczny Certyfikacja energetyczna budynków Obliczenia efektu ekologicznego Energia odnawialna – dlaczego warto Budynki pasywneKontakt
Certyfikaty Energetyczne energia odnawialna
Certyfikaty Energetyczne energia odnawialna

AKTUALNOŚCI / WHAT IS NEW?

 

Świadectwa energetyczne ważnym dokumentem przy zawieraniu transakcji na rynku wtórnym nieruchomości.

Energy performance certificates became an important document at the transactions on the real estate secondary market.

Wraz z wejściem w życie ustawy o charakterystyce eneregtycznej budynków świadectwa charakterystyki energetycznej są częścią całego przedsięwzięcia związanego z zawarciem transakcji kupna-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Certyfikaty energetyczne są narzędziem, dzięki któremu można zorientować się w kwestii wysokości kosztów eksploatacyjnych nowego mieszkania czy domu.

Efektywność energetyczna nieruchomości ma niebagatelny wpływ na jej wartość. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza przy planowanym zakupie wymarzonego mieszkania czy domu. GJ Projekt to profesjonaliści specjalizujący się w efektywności energetycznej budynków oraz jej wpływie na wartość, a przez to i cenę nieruchomości.

W kwestii szczegółów do Państaw dyspozycji pozostaje nasz doradca. Prosimy o kontakt pod nr tel. 504 890 647.

 

Program wsparcia dla budownictwa energooszczędnego.

Financial assistance program for energy-efficient construction.

W związku z wdrożeniem programu priorytetowego „efektywne wykorzystanie energii część 3) dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania, nadzoru i odbiorów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Niski standard energetyczny budynków NF15 i NF40 oznacza wielkości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania i wentylacji, wynoszące odpowiednio 15 i 40 kWh/(m2•rok) obliczone zgodnie z zasadami określonymi w normach znajdujących się w spisie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

Wycena nieruchomości.

Real estate valuation.

Nasz rzeczoznawca majątkowy zarówno szybko wyceni dla Państwa każdą nieruchomość, jak również oceni wpływ standardu energetycznego nieruchomości na jej wartość. W tym się specjalizujemy.

Nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej, a także często lokale skrajnie usytuowane w budynkach nie w pełni zmodernizowanych termicznie generują istotne koszty eksploatacyjne, które zaoszczędzone w danej perspektywie czasowej jako zdyskontowane strumienie pieniężne pozwalają określić o ile mniejsza jest wartość takich nieruchomości w chwili bieżącej w porównaniu ze stanem, w którym  spełnione byłyby minimalne wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród.

 

Listy referencyjne.

Poniżej prezentujemy listy referencyjne instytucji, z którymi dotychczas współpracowaliśmy w ramach świadczonej przez nas oferty:

Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.
KDK Electro
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
Tech-Bank Klimkowski Sp.j.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu
Hala sportowa i basen w obiekcie Stacja "Nowa Gdynia" w Zgierzu
Ekoinstal Sp. J.
Gimnazjum w Krośniewicach
SANTA Sp. z o.o.
Przedszkole w Rogowie
FINN Sp. z o.o.
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Legionowie
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Trzynastka Bis" w Warszawie
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola
Urząd Gminy w Poświętnem
Akademia Medyczna w Warszawie
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów UW "UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS"
Urząd Miejski w Pułtusku
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie oraz Poliklinika w Radomiu
d2 System Sp. z o.o.
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

Do pobrania referencji niezbędny będzie darmowy program Adobe Reader.

 

© 2004-2013 GJ Projekt - Projektowanie, nadzór i consulting budowlany; oświadczenia i protokoły odbioru.

 

prowadzenie, nadzór i odbiory inwestycji, consulting budowlany, projektowanie, wykonawstwo, kotłownie, węzły cieplne, instalacje sanitarne, energia odnawialna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, wnioski o dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW, efekty ekologiczne, audyting i certyfikacja energetyczna, termowizja