certyfikaty-energetyczne-lodz.pl
Certyfikaty energetyczne, Świadectwa energetyczne, Energia odnawialna

Nadzór i consulting budowlany;  odbiory inwestycji;  projektowanie i wykonawstwo;  energia odnawialna;  dokumenty do NFOŚiGW i WFOŚiGW;  efekty ekologiczne;  audyting i certyfikacja energetyczna budynków;  badania termowizyjne.

AktualnościO nas OfertaAudyt energetyczny Certyfikacja energetyczna budynków Obliczenia efektu ekologicznego Energia odnawialna – dlaczego warto Budynki pasywneKontakt
Certyfikaty Energetyczne energia odnawialna
Certyfikaty Energetyczne energia odnawialna

AKTUALNOŚCI

 

Świadectwa energetyczne ważnym dokumentem przy zawieraniu transakcji na rynku wtórnym nieruchomości.

Wraz z wejściem w życie ustawy o charakterystyce eneregtycznej budynków świadectwa charakterystyki energetycznej są częścią całego przedsięwzięcia związanego z zawarciem transakcji kupna-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Certyfikaty energetyczne są narzędziem, dzięki któremu można zorientować się w kwestii wysokości kosztów eksploatacyjnych nowego mieszkania czy domu.

Efektywność energetyczna nieruchomości ma niebagatelny wpływ na jej wartość. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza przy planowanym zakupie wymarzonego mieszkania czy domu. GJ Projekt to profesjonaliści specjalizujący się w efektywności energetycznej budynków oraz jej wpływie na wartość, a przez to i cenę nieruchomości.

W kwestii szczegółów do Państaw dyspozycji pozostaje nasz doradca. Prosimy o kontakt pod nr tel. 504 890 647.

 

Program wsparcia dla budownictwa energooszczędnego.

W związku z wdrożeniem programu priorytetowego „efektywne wykorzystanie energii część 3) dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania, nadzoru i odbiorów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Niski standard energetyczny budynków NF15 i NF40 oznacza wielkości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania i wentylacji, wynoszące odpowiednio 15 i 40 kWh/(m2•rok) obliczone zgodnie z zasadami określonymi w normach znajdujących się w spisie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

Wycena nieruchomości.

Nasz rzeczoznawca majątkowy zarówno szybko wyceni dla Państwa każdą nieruchomość, jak również oceni wpływ standardu energetycznego nieruchomości na jej wartość. W tym się specjalizujemy.

Nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej, a także często lokale skrajnie usytuowane w budynkach nie w pełni zmodernizowanych termicznie generują istotne koszty eksploatacyjne, które zaoszczędzone w danej perspektywie czasowej jako zdyskontowane strumienie pieniężne pozwalają określić o ile mniejsza jest wartość takich nieruchomości w chwili bieżącej w porównaniu ze stanem, w którym  spełnione byłyby minimalne wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród.

 

© 2004-2013 GJ Projekt - Projektowanie, nadzór i consulting budowlany; oświadczenia i protokoły odbioru.

 

prowadzenie, nadzór i odbiory inwestycji, consulting budowlany, projektowanie, wykonawstwo, kotłownie, węzły cieplne, instalacje sanitarne, energia odnawialna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, wnioski o dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW, efekty ekologiczne, audyting i certyfikacja energetyczna, termowizja