Aktualności

Program “Czyste Powietrze”

 

 

Program koncentruje się na wymianie starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Sprawdź stan swojego budynku i zamów u nas w tym celu audyt energetyczny lub uproszczoną analizę energetyczną.
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

Ważna zmiana norm i rozporządzeń.

 

 

Dnia 29.09.2017 r. Polski Komitet Normalizacyjny wycofał normę PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Norma ta została zastąpiona nową normą: PN-EN ISO 52016-1:2017 (wersja angielska) Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne – Część 1: Procedury obliczania.

Obowiązuje także nowe Rozporządzenie Ministra Energii z 13.10.2017 r. w sprawie audytów efektywności energetycznej (Dz. U. z 2017 poz. 1912,).

 

Świadectwa energetyczne ważnym dokumentem przy zawieraniu transakcji na rynku wtórnym nieruchomości

 

 

Wraz z wejściem w życie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa charakterystyki energetycznej są częścią całego przedsięwzięcia związanego z zawarciem transakcji kupna-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Certyfikaty energetyczne są narzędziem, dzięki któremu można zorientować się w kwestii wysokości kosztów eksploatacyjnych nowego mieszkania czy domu.

Efektywność energetyczna nieruchomości ma niebagatelny wpływ na jej wartość. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza przy planowanym zakupie wymarzonego mieszkania czy domu. GJ Projekt to profesjonaliści specjalizujący się w efektywności energetycznej budynków oraz jej wpływie na wartość, a przez to i cenę nieruchomości.

 

Program wsparcia dla budownictwa energooszczędnego

 

W związku z wdrożeniem programu priorytetowego „efektywne wykorzystanie energii część 3) dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania, nadzoru i odbiorów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Niski standard energetyczny budynków NF15 i NF40 oznacza wielkości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania i wentylacji, wynoszące odpowiednio 15 i 40 kWh/(m2•rok) obliczone zgodnie z zasadami określonymi w normach znajdujących się w spisie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

Wycena nieruchomości

 

Zróżnicowanie energetyczne nieruchomości podobnych nie pozostaje bez wpływu na ich wartość i cenę. Wykonujemy oceny wpływu standardu energetycznego nieruchomości na jej wartość.

Nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej, a także często lokale skrajnie usytuowane w budynkach nie w pełni zmodernizowanych termicznie generują istotne koszty eksploatacyjne, które zaoszczędzone w danej perspektywie czasowej jako zdyskontowane strumienie pieniężne pozwalają określić o ile mniejsza jest wartość takich nieruchomości w chwili bieżącej w porównaniu ze stanem, w którym spełnione byłyby minimalne wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród.