Jako współcześni inżynierowie świadczymy szeroki zakres usług

 

Aktualności

Coraz więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województw: dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego korzysta z Pożyczki Termomodernizacyjnej finansowanej z funduszy Unii Europejskiej (regionalnych programów operacyjnych), udostępnionych Alior Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunkiem uzyskania pożyczki jest potwierdzona przez audyt energetyczny ex-ante możliwość poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25 proc. (w przeliczeniu na energię końcową).

Źródło: biuletyn Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Brzeska 21, Łódź
biuro@gjprojekt.pl

Zadzwoń do nas

+48 504 890 647