Rządowy program dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych nie przyniósł dotąd zadowalających efektów w postaci liczby rozpatrzonych wniosków i przyznanych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek. Właściwej dynamiki mają nadać Czystemu Powietrzu zmiany, których wdrożenie zapowiada NFOŚiGW, a wśród nich m.in. uproszczenie wniosku o dotację, możliwość składania wniosków online, integracja z programem Mój Prąd, wzrost znaczenia efektu ekologicznego, który zdecyduje o wysokości dotacji oraz możliwość dofinansowania także na rozpoczęte i zakończone inwestycje.

Źródło: portal www.gramwzielone.pl