Kontakt

biuro@gjprojekt.pl

+48 504 890 647

Pon-pt - 09:00 - 17:00

 • prowadzenie i odbiory inwestycji budowlanych,
 • projekty budowlane i wykonawstwo,
 • consulting budowlany,
 • nadzór inwestorski,
 • postępowania naprawcze wg prawa budowlanego
 • certyfikacja energetyczna budynków,
 • energia odnawialna w budownictwie,
 • budownictwo energooszczędne,
 • dokumenty do NFOŚiGW i WFOŚiGW,
 • obliczenia efektu ekologicznego,
 • audyting energetyczny (audyty termomodernizacyjne oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw),
 • audyty efektywności energetycznej,
 • obliczenia mostków cieplnych,
 • termowizja i doradztwo energetyczne,
 • przeglądy i oceny techniczne budynków,
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • studia wykonalności i analizy opłacalności inwestycji,
 • operaty wodnoprawne,
 • STWiORB, kosztorysy i przedmiary,
 • wycena nieruchomości,
 • inwentaryzacje budowlane.