Nasza działalność inżynierska i consultingowa została założona w 2004 roku.

Naszym największym i najistotniejszym kapitałem są ludzie. Jesteśmy zespołem inżynierów – absolwentów Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Warszawskiej, zrzeszonych w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz w Okręgowych Izbach Architektów.

Jesteśmy także rekomendowanymi audytorami energetycznymi na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, zaś nasze nazwiska widnieją również w prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

Doświadczenie zawodowe rozpoczęliśmy w biurach projektów. Pracowaliśmy nad zagadnieniami dotyczącymi sieci, instalacji i urządzeń cieplnych (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii), wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nasza wiedza teoretyczna była wielokrotnie weryfikowana w wykonawstwie – bezpośrednio na placach budowy, w ramach procesu zarządzania projektem.

Jako współcześni inżynierowie spełniamy pokładane w nas nadzieje. Jesteśmy świadomi konieczności dokształcania się w zakresie najnowszych zdobyczy nauki i techniki, jak również nabywania wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej jako niezbędnych narzędzi interpersonalnej pracy zawodowej.

Dotychczasowa współpraca z zagranicznymi partnerami, zarówno w codziennym życiu zawodowym, jak i jeszcze w trakcie stypendiów zagranicznych, stawia nas w gronie osób świadomych współczesnych zagrożeń ekologicznych oraz idących w ślad za tym trendów energetycznych. Świadomość ta wynika także z wiedzy zdobytej podczas profilowych studiów podyplomowych oraz licznych szkoleń branżowych. Podstawą naszych codziennych relacji z klientami jest wysoki poziom etyki zawodowej naszego zespołu.