Nasza oferta skierowana jest zarówno do uczestników procesu budowlanego oraz użytkowników, właścicieli i zarządców nieruchomości, jak i do wszystkich potencjalnie zainteresowanych przedmiotem naszej działalności podmiotów, w tym samorządów każdego szczebla.

Mając na względzie idee zrównoważonego rozwoju realizujemy interes inwestora w sposób kompleksowy, począwszy od uzyskania w imieniu inwestora niezbędnych decyzji administracyjnych, poprzez opracowanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, na odbiorach i procedurze zgłoszenia zakończenia budowy lub uzyskaniu administracyjnej decyzji pozwolenia na użytkowanie skończywszy.

Naszą dewizą jest profesjonalizm w działaniu, zaś celem szeroko pojęta satysfakcja klienta ze współpracy z nami.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:

 • Prowadzenie i odbiory inwestycji budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora niezbędnych decyzji administracyjnych.
 • Consulting budowlany.
 • Nadzór inwestorski.
 • Projektowanie, nadzór i odbiory robót budowlanych.
 • Projektowanie, wykonawstwo i modernizacja węzłów cieplnych, kotłowni oraz wszelkich instalacji (wod-kan, c.o., gaz, wentylacja, klimatyzacja), a w szczególności wykorzystujących energię odnawialną (głównie słoneczną i geotermalną) przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz gruntowych wymienników ciepła.
 • Projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy sanitarnych (wod-kan, c.o., gaz).
 • Opracowanie obliczeń efektu ekologicznego w wyniku zadań termomodernizacyjnych wraz z przygotowaniem odpowiednich wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ochrony powietrza m.in. do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do innych instytucji.
 • Sporządzanie audytów energetycznych (termomodernizacyjnych), audytów efektywności energetycznej, audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.
 • Obliczenia mostków cieplnych.
 • Badania termowizyjne oraz doradztwo energetyczne.
 • Przeprowadzanie prób i badań oraz sporządzanie wszelkich dokumentów odbiorowych dla PINB wraz z oświadczeniami o zgodności wykonania robót z projektem i warunkami pozwolenia na budowę.
 • Odbiory budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych od wykonawców i developerów.
 • Postępowania naprawcze wg prawa budowlanego.
 • Sporządzanie ocen technicznych obiektów budowlanych (due diligence) oraz obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego budynków w formie przeglądów technicznych.
 • Sporządzanie programów funkcjonalno-użytkowych.
 • Sporządzanie studiów wykonalności (feasibility study).
 • Sporządzanie analiz opłacalności inwestycji (value engineering).
 • Sporządzanie operatów wodnoprawnych.
 • Sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • Sporządzanie kosztorysów i przedmiarów.
 • Wycena nieruchomości.
 • Odtwarzanie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych na zasadzie inwentaryzacji stanu istniejącego.