Optymalizacja mocy zamówionej, projekt regulacji hydraulicznej