Program funkcjonalno-użytkowy, audyty energetyczne, efekty ekologiczne