Analiza możliwości przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych w budynku z archiwaliami