Audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie