Audyt energetyczny, opinia dotycząca stanu technicznego, program funkcjonalno-użytkowy