Aktualności - News

Dnia 29.09.2017 r. Polski Komitet Normalizacyjny wycofał normę PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Norma ta została zastąpiona nową normą: PN-EN ISO 52016-1:2017 (wersja angielska) Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne – Część 1: Procedury obliczania.

Obowiązuje także nowe Rozporządzenie Ministra Energii z 13.10.2017 r. w sprawie audytów efektywności energetycznej (Dz. U. z 2017 poz. 1912,).